Jag ser vad mitt barn säger

Filmen visar vikten av att erbjuda barn med hörselnedsättning två eller flera språk tidigt för att de ska få en grundläggande trygghet då de kan växla mellan språken i olika situationer. Personer med hörselnedsättning och deras familjer berättar om sina egna upplevelser kring tvåspråkighet och behovet av att kunna teckenspråk.

 

This movie shows the importance  of bilingualism for  children with hearing loss.  If children get two or more languages early, they can switch  languages in different situations and thus their communication skills improves. People with hearing loss and their families share their experience about bilingualism and the need for sign language.

Information

Att få barn är en kursändring på livets resa, ett välkomnande av en ny familjemedlem. Att få ett barn med hörselnedsättning är också glädjande dock kommer många frågor och funderingar som man gärna vill få svar på.

Det är naturligt att föräldrar till ett barn med hörselnedsättning kommer att reflektera över barnets språkutveckling, sociala liv och utbildning under barnets uppväxt.

Språket är ett av de mest betydelsefulla verktygen för att lägga en god grund för barnets framtid.

Denna film kommer att visa er hur teckenspråket öppnat dörrar för människor med eller utan hörselnedsättning.

Ni har, som föräldrar till barn med hörselnedsättning, säkert funderat över hur barnet kommer att utveckla sitt tal och sin hörsel så att ni kan kommunicera med ert eget barn.

Dagens hörselteknik är avancerad i och med att fler barn får Cochlea Implantat, benförankrade hörapparater och vanliga hörapparater. Tekniken kan ge ert barn god hörsel så att barnet utvecklar talat språk, dock får barnet aldrig full hörsel och kommer alltid att behöva teknik och andra hjälpmedel eller strategier för att kommunicera via tal och hörsel.

Därför är det viktigt att barnet med hörselnedsättning erbjuds möjligheten att lära sig teckenspråk så tidigt som möjligt för att få den grundtrygghet i sin kommunikation, i alla situationer i livet, som barnet behöver.

Teckenspråk är ett visuellt språk och oberoende av tekniska behov.

Både svenska och teckenspråk kompletterar varandra och ger ert barn en rik språkutveckling. Det ena språket hindrar inte det andra och tvärtom.

Tvåspråkighet för en person med hörselnedsättning innebär att han eller hon behärskar såväl teckenspråk som talat språk.

En person som kan kommunicera på både svenskt teckenspråk och svenska ges möjlighet att växla språk efter var hon/han är och vem hon/han träffar.

Det är också viktigt att vi ser barnet som en individ som får full tillgång till språk och kommunikation för personlig utveckling, och inte enbart ser barnets hörselnedsättning som ett problem.

Vi hoppas att filmen ”Jag ser vad mitt barn säger” och hemsidan kan besvara flera av era frågor.

Kontakt

För funderingar och frågor kring filmen kontakta oss:

Stockholms Dövas Förening

SDF, som är landets äldsta handikappförening, är aktiv i Stockholms Län och arbetar intressepolitiskt kring frågor om personer med hörselnedsättning samt bedriver medlemsverksamhet.

info@stockholmsdf.se
www.stockholmsdf.se

Stockholms Dövas Ungdomsråd

SDUR, som är en av de äldsta ungdomsorganisationerna i landet, är en ungdomsklubb i Stockholms län som bedriver intressepolitiska frågor för barn och ungdomar med hörselnedsättning.

sdur@sdur.se
www.sdur.se

Sveriges Dövas Riksförbund

SDR är en riksorganisation som bevakar intressepolitiska frågor kring hörselnedsättning i hela landet.

sdr@sdr.org
www.sdr.org