Kontakt

För funderingar och frågor kring filmen kontakta oss:

Stockholms Dövas Förening

SDF, som är landets äldsta handikappförening, är aktiv i Stockholms Län och arbetar intressepolitiskt kring frågor om personer med hörselnedsättning samt bedriver medlemsverksamhet.

info@stockholmsdf.se
www.stockholmsdf.se

Stockholms Dövas Ungdomsråd

SDUR, som är en av de äldsta ungdomsorganisationerna i landet, är en ungdomsklubb i Stockholms län som bedriver intressepolitiska frågor för barn och ungdomar med hörselnedsättning.

sdur@sdur.se
www.sdur.se

Sveriges Dövas Riksförbund

SDR är en riksorganisation som bevakar intressepolitiska frågor kring hörselnedsättning i hela landet.

sdr@sdr.org
www.sdr.org