Länkar

Organisation

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB)
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF)
Unga Hörselskadade (UH)
Vuxendöva i Sverige (VIS)
Riksförbundet för barn med Cochlea Implantat och barn med hörapparat
Svenska Dövidrottsförbundet (SDI)

Hörselvård

Västra Götalandsregionen
Stockholms län
Jönköpings län
Västerbottens län
Örebro Län
Kronobergs län
Region Skåne
Värmland
Norrbottens län
Jämtlands län

Utbildning

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Stockholms Universitet

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Katrinelundsgymnasiet
Västanviks Folkhögskola

Mo Gård Folkhögskola
Alvikskolan
Silviaskolan
Kannebäckskolan
Nya Broskolan
Hagaskolan
Talavidskolan
Hörselspår i Hudiksvall

Teckenspråk

Språkrådet
UR:s teckenspråkresa
Tema Modersmål
Wikipedia om teckenspråket
Lär dig teckenspråk – Kvällskurs i Stockholm och Babytecken
Sensus teckenspråk och tillgänglighet
Spread the sign
ABF
Teckenspråk och teckenspråkiga