Artiklar

Forskningsartiklar och material

Barns tidiga teckenspråksutveckling

Döva skriver på ett språk de aldrig hört

Döva lär sig svenska som hörande lär sig ett andraspråk

Vikten av ett gemensamt språk i det tidiga samspelet

Hörselklasselever mår bäst i skolmiljö med döva kamrater

Elever med hörselskada mår sämre

Döva med implantat läser bättre än förväntat

 

Tidningsartiklar

Tänker döva på teckenspråk?

Döv diskrimineras helt lagligt 

Döva barn bör få lära sig både teckenspråk och svenska

Lever i två världar

Radioartiklar

Teckenspråk för barn bra i skolan

Teckenspråk i arbetslivet

Teckenspråk främjar läsinlärning även för hörande

Reportage och intervju om CI i radio

 

Övrigt

Svenskt teckenspråk och TSS – Detta är skillnaden